Masy serii P

P 1 / 0.5

Masa ceramiczna z dodatkiem szamotu o granulacji do 0,5 mm, przeznaczona jest do formowania na kole garncarskim ceramiki użytkowej i artystycznej, wyrobów o małej i średniej wielkości.Wyroby z tej masy wypalone w temperaturze 1080 – 1100 stopni C są mrozoodporne, w trakcie wypału następuje klinkieryzacja czerepu.

Pobierz specyfikację

P 1 / 1

Masa ceramiczna z dodatkiem szamotu o granulacji do 1,2 mm, przeznaczona jest do formowania ręcznego, rzeźbienia wyrobów różnej wielkości.Wyroby z tej masy wypalone w temperaturze 1080 – 1100 stopni C są mrozoodporne, w trakcie wypału następuje klinkieryzacja czerepu.

Pobierz specyfikację

P 1 / 2

Masa ceramiczna z dodatkiem szamotu o granulacji do 2,0 mm, przeznaczona jest do formowania ręcznego, rzeźbienia bryłowych form o znacznej wielkości. Wyroby z tej masy wypalone w temperaturze 1080 – 1100 stopni C są mrozoodporne, w trakcie wypału następuje klinkieryzacja czerepu.

Pobierz specyfikację

P 2

Masa ceramiczna z dodatkiem piasku kwarcowego, przeznaczona jest do produkcji ceramiki użytkowej i dekoracyjnej o czerepie czerwonym, formowanych mechanicznie lub ręcznie. Dedykowana do kamionkowych wyrobów spieczonych, mrozoopornych przy temperaturze wypału powyżej 1100 stopni C.

Pobierz specyfikację

P 3 W

Masa ceramiczna przeznaczona jest do formowania ręcznego ceramiki użytkowej i artystycznej, polecana do pracy z dziećmi ze względu na łatwość plastycznej obróbki. Po wypaleniu poddaje się łatwo dalszej obróbce, można wyroby malować, szkliwić, bez dalszej obróbki wyroby w kolorze jasno-czerwony do czekoladowy.

Pobierz specyfikację

P 6 T

Masa lejna typu kamionkowego przeznaczona do wytwarzania wyrobów użytkowych, galanterii i ceramiki artystycznej o temperaturze wypału 950-1100 stopni C. Czereppo wypale posiada jednorodną strukturę o wysokich walorach użytkowych o barwie czerwonej do czekoladowej.

Pobierz specyfikację