My dajemy najlepsze tworzywo, Państwa zadaniem jest tworzenie rzeczy pięknych

Witamy w CERCOM

Różnorodność surowców stosowanych w ceramice i bogaty asortyment wyrobów o odmiennych, często różnych właściwościach fizycznych i chemicznych, stwarzają ogromne trudności w opracowaniu jednolitych kryteriów, na podstawie, których można by określić jakość surowców i klasyfikacje pod kątem przydatności technologicznej. Ogólnie można stwierdzić, że surowce ceramiczne powinny być takie, aby przy aktualnej technologii można było z nich otrzymać wyroby o włsnościach zgodnych z oczekiwaniami.

Ostateczna ocena jakości, a tym samym ich przydatność do produkcji uzyskuje się podczas prób i porównania uzyskanych wyników badań z oczekiwaniami dla danego rodzaju wyrobów. Na bazie badań opracowaliśmy receptury gotowych mas plastycznych i lejnych, dla których podstawowym kryterium jakościowym jest bezpośredni kontakt i stałe poszerzanie grupy zadowolonych odbiorców.

Wybrane produkty

Project Name
Project Name
Project Name
  • Masy ceramiczne serii CGS
  • więcej